Emne
Poteter (Foto: Magnar Fjørtoft)
Foto: Magnar Fjørtoft

Avlinger i radkulturer i økologisk landbruk

Mange ulike radkulturer dyrkes økologisk i Norge, men arealene er for det meste små. I 2011 ble i overkant av 1300 daa potet Debiogodkjent. For kulturene løk, gulrot og kålrot ble det godkjent mer enn 100 daa av hver i 2011.

Tilgang på egnet gjødsel kan være en utfordring for radkulturdyrking i økologisk drift. En god løsning kan være at produsenter uten husdyrgjødsel fra egen drift samarbeider med naboer med husdyrgjødsel om både gjødsel og bruk av arealer for å få et godt vekstskifte.

Forebyggende tiltak innen plantehelse og plantevern er helt avgjørende for å lykkes med økologisk produksjon. Et allsidig vekstskifte og egnet jordarbeiding vil være viktige ingredienser i vellykket strategi.  En kombinasjon av flere mekaniske og biologiske direktetiltak vil også kunne bidra til et vellykket plantevern.

Det fins få avlingstall for radkulturer. De fleste resultatene stammer fra forsøk og utprøvinger.

>> Les mer om dyrking av poteter og grønnsaker i økologisk landbruk

Resultatene er presentert i Excel-ark . I  Excel-arket er det en forklaring av de ulike parametrene som er oppgitt.

Potet- og grønnsaksavlinger felt

Potet- og grønnsaksavlinger - forsøksresultat

Åkerbønner-erter-forsøksresultater