Emne
korn5
Foto: Leif Arne Holme

Avlinger for korndyrking i økologisk landbruk

Behovet for økologisk korn er stort, både til mat og fôr. Avlingsnivået er avhengig av blant annet klima, næringstilgang og ulike skadegjørere. Dyrking av korn som en del av et vekstskifte med eng og tilførsel av husdyrgjødsel gir flere fordeler, men noen oppnår gode avlinger også i et vekstskifte med stor andel av åkervekster.

Ved bruk av organisk og tungtløselig næring i dyrkinga kan det være aktuelt å bruke kornsorter med andre egenskaper enn i konvensjonell drift. Det kan derfor være aktuelt for flere å prøve ut eldre kornarter og -sorter til økologisk dyrking.

Forsøkene som gjengis her er sorts- og gjødslingsforsøk.

>> Les mer om korndyrking i økologisk landbruk 

Resultatene er presentert i Excel-ark . I  Excel-arket er det en forklaring av de ulike parametrene som er oppgitt.

Kornavlinger - forsoksresultat

Kornavlinger -feltresultat