Emne
Foto: Bioforsk

Avlinger for korn til kross

Kornkross er en aktuell måte å konservere korn på ved korndyrking i områder med mindre gunstige dyrkingshold for korn. Krossing er en metode som kan gjøre egenproduksjon av kraftfôr mulig der vekstsesongen ikke er lang nok, eller høsten for regnfull til å få kornet fullmodent.

Korndyrkingen vil også gi et bedre vekstskifte på gårder med grovfôrproduksjon. Kornet treskes ved gulmodning, når det inneholder 35-50 % vann. Kornet kan derfor høstes 10 til 20 dager tidligere enn korn som skal tørkes. Kornet valses i en krossemaskin og tilsettes melasse eller myse som ensileringsmiddel.

Bruk av tidlige sorter er svært viktig i områder med kort veksttid. Kornarter eller -sorter med noenlunde lik veksttid kan dyrkes sammen. For å øke proteinavlingen kan det være aktuelt å blande inn erter sammen med kornet.

>> Les mer om krossing

Resultatene er presentert i Excel-ark . I  Excel-arket er det en forklaring av de ulike parametrene som er oppgitt.

Kross avling - feltdata

Kross avling - forsoksresultat