Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Sentrale personer i arbeidet med produksjon og omsetning av økologiske jordbær i Agder: Fra venstre landbruksrådgiver Jan Karstein Henriksen, produsent Alf Torbjørn Norum, Bjørn Arild Stea, Søgnejordbær DA og Tormod Larsen AgderBær og Grønt AS. Foto: Grete Lene Serikstad, Bioforsk

Lønnsom produksjon av økologiske jordbær

Å produsere økologisk jordbær er økonomisk lønnsomt. Det er konklusjonen etter 6 års forsøk i Agder. Resultatene fra forsøkene ble presentert på internasjonalt seminar om økologisk jordbærdyrking i Kristiansand.

Seminaret ble arrangert som en avslutning på det omfattende forsøksarbeidet som har blitt utført av NLR Agder, med landbruksrådgiver Jan Karstein Henriksen i spissen. Dyrkingssystem, sorter, gjødsling og dekkemateriale, dessuten midler mot ugras og sykdom, har blitt prøvd ut i flere felt i årene 2007 -2012. Forsøksledd med dårlige resultater har ikke blitt med i videre forsøk. Dette medførte blant annet at bare dyrking i tunnel var aktuelt det siste året. Dyrking på friland medfører så stor usikkerhet med hensyn til sykdomsangrep at denne dyrkingsmetoden ikke anbefales i økologisk dyrking.

Bruk av friske jordbærplanter, på areal uten jordbærdyrking en del år før etablering av feltet, er avgjørende for en god start og et vellykket resultat. Moderat gjødsling gir tilpasset vekst og robuste planter. Sonata har vært den beste sorten; den er lett å plukke, har store bær og gir store avlinger. Bruk av rovmidd, Thiovit og tåkevanning har vært vellykket som direkte tiltak mot skadegjørere.

Det er viktig å ha et dyrkingsopplegg som sikrer stor andel salgbar avling av totalavlingen. Henriksen har beregnet at med en merpris på rundt 25 % for økobærene vil en avling på 1300 kg/daa i tunnel gi tilnærmet lik lønnsevne som samme avling på friland, dyrket konvensjonelt.

Foruten forsøksresultater var det mye annet som ble presentert på seminaret. Erfaringer fra forsøk og praksis i våre naboland ble lagt fram av Birgitta Svensson fra Sverige og Maren Korsgaard fra Danmark. Forskerne Nina Trandem, Anita Sønsteby og Arne Stensvand fra Bioforsk snakket om jordbærplantene, deres skadegjørere og hvordan skadene av disse kan begrenses. Tormod Larsen fra Agder Bær og Grønt AS oppsummerte erfaringer fra omsetningen av bærene. De omsetter bærene i kjedebutikker, så ferske og så nærprodusert som mulig.

Arnfinn Nes og Grete Lene Serikstad fra Bioforsk presenterte veiledningsmateriell og annet lesestoff om økologisk produksjon av jordbær og bringebær, som har blitt skrevet i prosjektet «Veiledning og utvikling innen dyrking av økologisk jordbær og bringebær». Dette SLF-finansierte prosjektet har også delfinanisert forsøkene i Agder, sammen med blant annet Fylkesmannen i Vest-Agder. Norsk landbruksrådgivning Agder og feltvertene i forsøket har bidratt med en betydelig egeninnsats. 

Resultatene fra jordbærforsøkene vil bli presentert på Bioforsk-konferansen i februar 2013 og i artikler i ulike medier i tida framover. Disse resultatene gir et godt faglig grunnlag for produsenter som ønsker å produsere økologiske jordbær.

Les mer om økologisk bærdyrking

> Nye reglar for jordbærdyrkarar?: Førebur seg på integrert plantevern (www.bioforsk.no)