Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Bioforsk

Økologisk: Plantevernplaner for dyrking av jordbær og bringebær

Plantevern i økologisk bærdyrking betyr både forebyggende og direkte tiltak. I to nye Bioforsk Tema får du gode tips.

Bioforsk Tema "Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær" og "Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær" kan du lese om plantevern i jordbær- og bringebær dyrking i økologisk landbruk.

Temaarkene gir først en kort beskrivelse av de viktigste skadegjørerne. Deretter er tiltak mot sykdommer, skadedyr og ugras listet opp i en enkel tabell, hvor tiltak både før anlegg av feltet og i omløpet er tatt med. En egen tabell med preparater som er tillatt brukt i økologisk dyrking er også med i plantevernplanene, i tillegg til liste over litteratur og aktuelle nettadresser.

   

 

{F6AA7E35DF5C}