Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Figur 1.18 Åkertistel (Tegning, Emil Korsmo)

Anbefaler dyp kutting av røttene

Ulike jordarbeidingsstrategier er blant de viktigste metodene for å redusere gjenvekst av flerårige ugrasarter i økologisk jordbruk. I sin doktorgradsavhandling tar Mette Goul Thomsen ved Bioforsk for seg disse utfordringene. Her så spesielt  på åkertistel (Cirsium arvense).

Ulike jordarbeidingsstrategier er blant de viktigste metodene for å redusere gjenvekst av flerårige ugrasarter. Jordarbeiding tilrettelagt for å bekjempe flerårig ugras bør fokusere på det å redusere næringsreserver som er nødvendige for gjenvekst, og arbeidet utføres ofte med pløying som en del av strategien. Pløying, samt annen mekanisk jordarbeiding, er imidlertid direkte relatert til økt CO2-tap fra jorden, økt bruk av fossilt brennstoff og arbeidsinssats, samt erosjonsrisiko, som øker med økende jordarbeidingsdybde. For å optimalisere effekten av mekaniske og kulturtekniske metoder på ugraset, er det derfor vesentlig å forstå livssyklusen og voksemåten til de enkelte ugrasartene, mener Thomsen.

Kutting av røttene
Rotbiter bidro desidert mindre til produksjon av overjordisk biomasse av åkertistel enn hva de uforstyrrede røttene gjorde. Dyp kutting av røttene, som et enkelttiltak, vil derfor både kunne redusere antall skudd og forsinke spiring og biomasse-produksjonen mer enn grunnere kutting av røttene. Resultatene viser at det uforstyrrede rotsystemet under vanlig jordbehandlingsdyp har stort potensiale for skuddskyting.

Biologi og voksemåte
Thomsen konkluderer med at for å kunne kontrollere flerårig ugras er det vesentlig å ha innsikt i de enkelte artenes biologi og voksemåte. For best mulig kontroll av flerårig ugras, eksempelvis i forhold til åkertistel, er det avgjørende at jordarbeidingen gjøres til optimalt tidspunkt og gjerne kombineres med etterfølgende sterk konkurranse fra en grønngjødselvekst, bestående av arter innenfor Graminaceae og Leguminoceae.

Åkertistel har stort poentsiale for gjenvekst fra det uforstyrrede rotsystemet og må behandles deretter. Målet må derfor være å integrere ugraskontrollen mest mulig i de ulike former for generelle kulturtiltak.

LES mer:

 

Andre lenker:

 

 

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.