Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Hva skal vi spise i framtiden

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? Utviklingsfondet har gitt ut et diskusjonsnotat med tittelen SULT.

Sultrapport 2012 er den andre i rekken av årlige rapporter med sultrelaterte tema fra Utviklingsfondet. Notat med et nord-sør perspektiv er ment å skape debatt rundt matsikkerhet, sult, ernæring og en bærekraftig utvikling.

Notatet kan lastes ned her