Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-NJF seminar: Økologisk landbruk som veiviser

Hvordan kan økologisk landbruk vise vei for resten av landbruket. Det blir tema for NJF seminar 461 i Danmark høsten 2013.

Arrangørene vil ha bidrag som viser hvordan forskning innen Økologisk landbruk kan bidra med løsning til de mange alvorlige miljøproblemene vi star overfor i framtida. Seminaret vil også legge opp til diskusjoner om hvordan forskning og utvikling innen økologisk kan bli relevant for gardbrukere og produsenter og hvordan forskernes sitt arbeid en mer relevant i en bredere kontekst.

Tre griser fra Grøstad grisØkologiske griser. Foto: Anne- Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Se hele programmet:

NJF seminar 461: Organic farming systems as a driver for change, 21-23. August 2013 Denmark