Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Kjøkkensjef Gunnar Kvamme ved St.Olavs Hospital  i Trondheim  i samtale med potetprodusenter.
Foto: Bioforsk Økologisk

-Økologiske seminarer i 12 fylker

Denne høsten skal Nofima, Difi og ØQ (Foregangsfylke for økt forbruk av økologisk mat) i samarbeid med Fylkesmannen arrangere 12 seminarer rundt i hele landet. Temaet for seminarene er innkjøp og servering av økologiske produkter.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har gjennomgått regelverk og laget anbefalinger for hvordan offentlige virksomheter kan kreve økologiske mat- og drikkevarer, samt serveringstjenester med økologiske mat- og drikkevarer. Dette vil bli presentert på seminarene. Regionale forutsetninger og utfordringer knyttet til forbruk av økologisk mat vil også være en sentral del av programmet. Og det er hjelp å få for de som vil øke andelen økologisk mat i sin bedrift – Nofima, ØQ og Difi presenterer hva de kan bidra med av kunnskapsoppbygging og praktisk veiledning. Det legges opp til dialog og konkretisering av utfordringene.

Målgruppe for seminarene er innkjøpere i offentlig virksomheter, kjøkkensjefer og kantineledere i offentlige og private virksomheter, kjøkkenansatte ved storhusholdninger og andre interesserte. Seminarene er gratis.

Invitasjon sendes ut av Fylkesmannen i arrangørfylket, så følg med på fylkesmannen.no. Her er oversikt over seminarene:

Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim - 18. september
Oslo, Akershus, Østfold, Ås - 9. oktober
Vestfold og Buskerud, Drammen - 10. oktober
Telemark (sted ikke bestemt) - 16. oktober
Vest- og Aust- Agder, Grimstad - 17. oktober
Hedmark og Oppland, Hamar - 23. oktober
Sogn- og Fjordane, Leikanger - 24. oktober
Møre og Romsdal, Molde - 30. oktober
Hordaland, Bergen - 31. oktober
Rogaland, Stavanger - 1. november
Troms, Tromsø - 7. november
Nordland, Mosjøen - 8. november
Finnmark, Alta - dato ikke fastsatt

Seminarene er en del av økologiprogrammet som finansieres fra SLF (Statens Landbruksforvaltning).

ØKOLOGIPROGRAMMET

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.