Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Kolonihagen

Enklere å kjøpe økologisk mat

En ny veiledning fra Difi gjør det enklere enn før å kreve økologisk mat i offentlige virksomheter.

Offentlige virksomheter kan kreve å få levert økologisk mat. Dette ble slått fast av Difi i 2011. Økologisk mat er relevant på alt fra sykehus og militærforlegninger, til kantiner og som møtemat i forvaltningen, sier direktør Hans Christian Holte i Difi.

Klipp og lim-krav

På Anskaffelser.no finner du anbefalte krav for miljøvennlige og sosialt ansvarlige anskaffelser av mat og serveringstjenester i offentlig sektor. Kravene i veiledningen kan kopieres inn i offentlige virksomheters konkurransegrunnlag, med mulighet for tilpasninger til den enkelte anskaffelse.

– Hensikten med veiledningen er å gjøre det enkelt for offentlige innkjøpere å ta miljøhensyn ved anskaffelser av mat og serveringstjenester. Økologisk mat er et godt valg for å ivareta miljøet. Når offentlige virksomheter kan velge økologisk, bør de gjøre det, sier Hans Christian Holte.

Nasjonalt mål

I 2010 startet Difi et prosjekt hvor målsetningen er at offentlige anskaffelser skal gi et vesentlig bidrag til regjeringens nasjonale målsetting om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Prosjektet er et oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF).

Difi har tidligere konstatert at økologisk mat kan regnes som et miljøkrav, og at offentlige virksomheter dermed kan stille krav og kriterier om økologisk mat. Den enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for faktisk å kjøpe inn økologisk mat i tråd med regjerings målsetning.

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.