Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Innsamling av nektar ved hjelp av kapillærrør. Foto: Bioforsk

-Små mengder plantevernmidler kan få store konsekvenser for biene.

I løpet av de siste årene har store mengder av honningbier dødd. Dette kan være dramatisk for verdens matproduksjon.

Det har vært mye fokus på dette i det siste, både i Norge og internasjonalt. Så langt er det ingen som har løst mysteriet rundt hvorfor biene plutselig dør, men mange forskere mener biedøden mest sannsynlig skyldes en kombinasjon av årsaker. En teori er at når biene allerede er angrepet av virus og immunforsvaret er nedsatt, så kan selv små mengder plantevernmidler få store konsekvenser for biene. Det er spesielt gruppen av plantevernmidler som kalles neonikotinoider som er i fokus. Neonikotinoider kan være dødelig for bier i høye doser, og ved lavere doser kan de skade biene blant annet ved å påvirke retningssansen og hukommelsen.

I forbindelse med godkjenning av plantevernmidler ønsker Mattilsynet å vite om insektmidlet imidakloprid kan transporteres til nektar og pollen i så høye konsentrasjoner at det kan være uheldig for biene. Prosjektet er finansiert over Handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler, og Bioforsk Vest Særheim og er nå godt i gang med arbeidet. Imidakloprid er et neonikotinoid som brukes i Norge til å beise raps- og rypsfrø, og blomstene på raps og ryps er veldig populære blant biene. Prosjektet har derfor fokus på raps og ryps.

Et lite test-vekstforsøk for å øve på innhøsting av nektar er under gjennomføring.

- Vi begynner å få litt tak på dette, men det er godt det er bier og ikke vi som skal ut å pollinere og samle nektar i naturen sier prosjektleder Trine Eggen. I et forskningsrådsprosjekt om opptak av organiske fremmedstoffer i spiselig planter som vi nylig har avsluttet, så vi at raps og ryps har stort potensiale for å ta opp og transportere visste typer organiske fremmedstoffer til frø. Vi vet enda ikke hvorfor det var så stor forskjell mellom raps- og rypsfrø og for eksempel korn.

Nivåer av insektmidlet imidakloprid i pollen og nektar er mest studert i plantearter som ikke er så relevant i Norge. Sett i lys av lite internasjonale data for raps og ryps, samt våre egne data fra forskningsrådsprosjektet, synes vi det er et kjempespennende prosjekt vi holder på med.

Åkerbønne og bieÅkebønne og bie: Foto: John Ingar Øverland, Vestfold Forsøksring
{F6AA7E35DF5C}