Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk

Uteareal for fjørfe

Fylkesmannen i Østfold ved  Landbruksavdelinga har gitt ut veiledningshefte om uteareal for økologisk fjørfe. Her får du masse nyttige tips om hva en skal tenke på i planlegging av utearealet til økologiske fjørfe

I økologisk eggproduksjon er det krav til at hønene skal ha uteareal, dagslys og normal døgnrytme. Økologiske verpehøner skal ha tilgang på minst 4 m2 uteareal per høne. Når en normalbesetning teller 7500 høner blir det et uteareal på 30 dekar per besetning.

Hønsefugler foretrekker å bevege seg på arealer hvor de har mulighet for å skjule seg og trekker til busker og trær om de kan. Denne muligheten til variasjon vil gi hønene økt sysselsetting og trygghet, og vil derfor bidra til å redusere kannibalisme og andre atferds relaterte påkjenninger.

Tradisjonelt er utearealene til fjørfe åpne områder rundt hønsehuset som i seg selv er lite attraktive. Dette fører til dårlig spredning av dyra på det tilgjengelige arealet og dårlig utnyttelse av arealet for bonden

Ved å plante for trær blir arealet mer attraktivt for hønene I Østfold, som er ledende på økologisk eggproduksjon i Norge, er det ca. 220 dekar med uteareal for økologiske høner. Bedre bruk av dette arealet får du tips om i heftet.

Veiledningshefte om uteareal for økologisk fjørfe.

I Sverige og Danmark er det gjort et omfattende arbeid med planlegging og utforming av slike utearealer. Forfatterene har hatt kontakt med ressurspersoner fra Sverige i løpet av prosjektet. Her kombineres ofte frukttrær med bærbusker og andre vekster som asparges, jordskokk og rabarbra. Ved å skjerme plantene når de er små, vil hønene holde det fritt for ugress, skadeinsekter og nedfallsfrukt i vekstperioden. Så det er muligheter for mer enn fruktproduksjon.

Heftet er skrevet av Hans Gaffke og Animalia v/Torbjørn Refsund og er en del av prosjektet «Uteareal for økologisk fjørfe». Heftet kan lastes ned gratis som pdf.

Veiledningshefte om uteareal for økologisk fjørfe.pdf 3mb

 

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}