Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Mindre giftige sopper i økologisk korn

De siste årene har det vært en økning av Fusarium-muggsopp og muggsoppgifter i korn. Dette kan gjøre både dyr og mennesker syke. Mineralgjødsling og bruk av ugrasmidler fører til økt smitte av soppen , mener forskerene.

Veterinærinstituttet har undersøkt 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn og fant at økologisk korn hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og viktige muggsoppgifter som deoksynivalenol (DON) og HT-2 toksin, skriver seniorforsker Aksel Bernhoft ved Veterinærinstituttet på www.forskning.no

Les hele artikkelen