Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Hvordan skal vi drive landbruk i framtida?

Vi kan ikke fortsette å drive landbruket slik vi har gjort til nå. Det har IAASTD  (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) konkludert med i sin hovedrapport.

IAASTD er sammensatt av organisasjoner innen landbruk og forskning fra hele verden. Det globale initiativet ble tatt av FAO og verdensbanken i 2002 har resultert i ei rekke rapporter og møter der landbruk om matproduksjon er satt under lupen. Nå har IAASTD gjort sine rapporter mer tilgjengelig gjennom nettsiden www.globalagriculture.org.

 Se www.globalagriculture.org