Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Flere farer ved bruk av kjemisk- syntetiske sprøytemidler (Foto: M. Noack, www.modellmicha.de)

-Sprøytmiddelbruken må ned

Integrert plantevern blir et viktig tiltak for å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler i landbruket.

Målet er at minst halvparten av norske bønder skal ha tatt i bruk integrert plantevern innen 2014. Det slås fast i Landbruks- og matdepartementet sin Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Samtidig arbeides det med en ny forskrift som kan bety at alle skal ta i bruk integrert plantevern.

Se video om integrert plantevern: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=98244

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.