Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Forskningsdirektøren i Bioforsk om økologisk mat i barnehager

Matglede og gode måltid med ulike typer mat

Bioforsk har gjennom stiftelsen Norsøk utgitt veilederen ”Økologisk mat i barnehagen”. Et viktig utgangspunkt for veilederen er blant annet at matvaner og holdninger til mat dannes tidlig, og at et bevisst forhold til mat, helse og miljø fra ung alder er viktig for å ta fornuftige valg senere i livet. Gjennom veilederen ønsker en å gi inspirasjon til å velge miljøvennlig og ernæringsriktig mat i barnehagen.

Den aktuelle veilederen gir en fin innføring i gleden ved mat og matstell, og vil utvilsomt være en inspirasjon til å sette matglede og det gode måltid på kartet. Veilederen berører imidlertid også en rekke komplekse faglige spørsmål omkring mat og produksjon av mat, - knyttet til miljø, klima, helse, sunnhet og bærekraft. I den sammenheng kan det være nyttig med noen faglig presiseringer. De er som følger:

Bioforsk har ikke faglig grunnlag for å si;

-      At norsk mat uten Debiostempel er mindre sunn eller bra for helsen enn mat med Debiostempel

-   At norsk mat uten Debiostempel er produsert på en mindre miljøvennlig måte enn mat med Debiostempel

-   At forbruk av norsk mat uten Debiostempel er mindre bærekraftig enn forbruk av mat med Debiostempel

Bioforsk har heller ikke faglig grunnlag for å si at rester av plantevernmidler i norskprodusert mat innebærer helserisiko for norske forbrukere inkludert barn i barnehager.

Dette som en presisering og orientering. Men matglede er under alle omstendigheter viktig, enten maten er dyrket på den ene eller andre måten.

Nils Vagstad, Forskningsdirektør

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.