Husdyrhald & fôring

Fôr til griser i økologisk produksjon

Å utvikle fôringsstrategier krever mye kunnskap. Hvordan klarer bonden å fôre gris hundre prosent økologisk lokalt fôr?

Temaet er svært aktuelt fordi det kommer krav om hundre prosent økologisk fôr. Dette bør helst være lokalt, med tanke på den svenske målsetningen om høy selvforsyningsgrad i økologisk landbruk, skriver Maria Wivstad (EPOK) i forordet til rapporten. SLU, EPOK. Centrum for ekologisk produktion oc konsumtion har gitt ut rapporten "Foder till grisar i ekologisk produktion"

Redaktør for  rapporten er Anna Wallenbeck, Institutionen fõr husdjurgenetik, SLU

Rapporten kan i sin helhet lastes ned.