Husdyrhald & fôring

Melkekyr med horn i løsdrift-

Forskningssenteret for økologisk jordbruk (FiBL) i Sveits har laget en rapport om tilpasninger, plassforhold og innredning for melkekyr med horn i løsdrift.

Kyr med horn kan skade hverandre, men hornene er ikke den egentlige årsaken til skader. Årsaken ligger i oppstallingen. I løsdrift hvor kyrne har horn må bygg og innredning tilpasses slik at kyrnes naturlige behov for å tilpasse seg rangordningen i flokken. Rapporten gir befalinger og eksempler på hvordan fjøs og innredning kan utformes for å gi best mulig dyrevelferd. Anbefalingene er også relevante for ammekubesetninger og okser.

 

 

 

 

 

 

>> Last ned rapport