Emne

Økologisk mat i barnehagen

I veilederen Økologisk mat i barnehagen vil du få inspirasjon til å velge miljøvennlig og ernæringsriktig mat i barnehagen. Matvaner og holdninger til mat dannes tidlig. Et bevisst forhold til mat, helse og miljø fra ung alder er viktig for å ta fornuftige valg senere i livet.

Hvilken mat barna får i barneårene, legger viktige føringer for kostholdet deres i voksen alder. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av mange barns totale kosthold, og barnehagene har derfor en stor innflytelse på barnas matvaner, ernæringsstatus og helse.

Denne veilederen er et resultat av erfaringer fra økologiske prosjekt delfinansiert av Statens landbruksforvaltning. De viktigste prosjektene er Økoløft i kommuner, KjøkkenØkologi og ØQ - Økologiske foregangsfylker. Prosjektene er ledd i virkemiddelbruken for å oppnå Regjeringens målsetting om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020.  Prosjektene har i flere år jobbet med innføring av økologisk mat i barnehager. Sveinung Grimsby, Nofima AS og Elisabeth Brockfield, Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt innspill til teksten.

Veilederen er skrevet for barnehageansatte, men kan med stor nytte også leses av andre. Heftet gir en generell innføring i hva økologisk mat og bærekraftig kosthold er, og gir et grunnlag for å ta i bruk økologisk mat i barnehager og andre institusjoner. Hele veilederen kan lastes ned, men vi du ha den ferdig trykt kan den bestilles på okologisk@bioforsk.no

Rapport veiledningshefte-web.pdf

Sesongkalender, oppdatert 2012.pdf

6 gode grunner til å spise økologisk (Plakat 3MB)

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.