Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Brunskogsnegl og nematoder. Foto: Bonsak Hammeraas

-Hageeiernes allierte

Mange hageeiere har gjenopptatt den årlige kampen mot invaderende snegler. En liten trøst kan kanskje være at man ikke må kjempe krigen alene. I naturen finnes det nemlig allerede flere allierte sneglemordere.

Snegler har mange naturlige fiender, både blant små og store dyr. Disse klarer ikke alltid å redusere sneglebestanden alene, men utgjør likevel et viktig supplement i den årlige sneglekrigen. De unge sneglene er særlig utsatt for angrep og i mange tilfeller er disse en viktig næringskilde for andre dyregrupper.

Spesielt de store løpebilleartene er viktige predatorer på snegl. Laboratorieforsøk ved Universitetet i Bergen viser at tre av de vanlige løpebilleartene (Carabus nemoralis, Pterostichus melanarius og Pterostichus niger) spiser både egg og unge brunskogsnegl.

Videre har man fanget biller ute i naturen og analysert mageinnholdet for å se hva de faktisk spiser. Analysene blir gjort ved bruk av genetiske metoder. Billene spiser en rekke forskjellige sneglearter uten å ha noen klare preferanser.

Så langt kan en antyde at løpebillene bidrar til å holde store sneglebestander nede når sneglene er små. Etterhvert som sneglene blir større mister billene dessverre appetitten på sneglene.

Les hele artikkelen på www.bioforsk.no eller på www.forskning.no