Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Fra venstre: Arie van den Brand, ARC 2020, Christopher Stopes, president i IFOAMs EU-gruppe og Jerzy Bodgan Plewa, viseadministrerende direktør i EU-kommisjonens landbruksdepartement.

-Krav om grønnere landbrukspolitikk i EU

EUs landbrukspolitikk må blir grønnere, smartere og mer rettferdig. Det sa Jerzy Bodgan Plewa, viseadministrerende direktør i EUs DG Agri (EU-kommisjonens landbruksdepartement) på et møte om økologisk landbruk 17. – 18. april

Han understreka at økologisk landbruk er en viktig brikke for å få til et mer bærekraftig landbruk i EU.

-       Utfordringa for bøndene i EU er å få betalt for sin miljøinnsats, og det er viktig å gi de bøndene som driver økologisk ekstra støtte, sa Jerzy Bodgan Plewa.

-       Det økologiske forbruket landbruk i Europa har holdt seg stabilt på trass av økonomiske kriser i EU, men det er sårbart. Troverdighet og tillit hos forbrukerne er avgjørende for økologisk landbruk.

 Miljøet taper

Kongressen i Danmark hadde reformen av EUs landbrukspolitikk CAP som hovedtema. Flere miljøorganisasjoner var representert. De var enige om at slik EU sin landbrukspolitikk er utforma i dag, er det «miljøverstingene» som stikker av med tilskudda.

 -  Landbrukspolitikken har store konsekvenser for vårt miljø og er styrt av lobbyister, allikevel er det ikke noen bred debatt om politikken i samfunnet, sa Trees Robijns fra organisasjonen Birdlife. Hun fikk støtte av Arie van den Brand, representanten fra ARC 2020, Agriculture and Rural Convention. ARC organiserer vel 150 landbruks- og miljøorganisasjoner fra 22 EU-land. Arie van den Brand kom med et klart budskap om at det er nødvendig med en stor omveltning i mat- og landbruksproduksjon. Han sa at en må innføre nye begrep i EU sin landbrukspolitikk, som økologisk modernisering og økologisk intensivering.

 -  Det økologiske landbruket har venner i sivilsamfunnet. Det er nødvendig med ny og bredere støtte til hele landbruket, sa han.

Han sa også at bøndene må sikres rettferdige priser og at det er viktig å øke sysselsetting i landbruket, for å hindre urbanisering.

- At det er mer arbeidsintensivt er et positivt aspekt ved økologisk landbruk, mente van den Brand.

Han viste til at 1,5 millioner grekere på grunn av finanskrisa i Hellas har «rømt» fra byene tilbake til landsbygda.

 Christopher Stopes, president i IFOAMs EU-gruppe, trakk fram klimaendring, biologisk mangfold og landskap. Med omlegging til økologisk drift kan landbruket levere miljøgoder til samfunnet, mente han.

- Det er behov for et paradigmeskifte og CAP-forslaget trenger målretta virkemidler, sa Stopes.

 - Vi må også få en endring i matkulturen vår og matforbruket vårt. Økologisk landbruk kan levere dokumenterte endringer. Vi må bruke vår sterke overbevisning, sa Christopher Stopes, president i IFOAMs EU-gruppe. Han trakk fram at det var positivt at nye CAP har krav om vekstskifte, bevaring av grasmark og maksimum dyretetthet.

 

Foredraga, pressemelding og program fra konferansen kan du finne på http://www.organic-congress-ifoameu.org/6th_European_Organic_Congress/Congress_Materials.aspx