Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Organisk avfall – matnyttig for øko-korn

Kan matrester og andre organiske avfallsprodukter være effektiv gjødsel for økologisk korn? I områder uten husdyr er gjødsel et stort problem, og et nytt prosjekt skal prøve ut ulike alternativer. Målet er høye og stabile avlinger i en situasjon der 70 prosent av økokornet må importeres.


Det er et stort behov for norsk økologisk korn til både fôr og mat. Utbyttet fra økologiske korndyrkingssystemer uten tilgang på husdyrgjødsel er ofte både lavt og ustabilt, sier forsker Lars Olav Brandsæter i Bioforsk Plantehelse. Han leder det nye prosjektet der hovedmålet er å utvikle gode metoder for å øke både produktivitet og avlingsstabilitet.

 

Foto: Bioforsk

Les hele saka på www.bioforsk.no

 

 {F6AA7E35DF5C}

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}