Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologisk landbruk og FAO

Økologisk landbruk er et av de prioriterte programområdene for tverrfaglige aktiviteter innen FAO, FN’s organisasjon for mat og landbruk. Siste rapport fra arbeidsgruppa hadde tittelen «Organic Agriculture and Climate Change Mitigation»

Programmet støtter medlemslandenes arbeid med produksjon, kontroll og salg av økologisk mat og fiber. Hovedarbeidsområdene er styrking av informasjonsutveksling og nettverk for produsenter og myndigheter, og kunnskapsutvikling innen landbruksproduksjon og foredling. Arbeidet omfatter også støtte til myndighetene i deres arbeid med markedsføring og handel av økologiske varer, kontrollert etter internasjonale regler.

Prosjektet for økologisk landbruk i FAO har utarbeidet en rekke publikasjoner. I 2011 kom det en rapport som omhandler økologisk landbruk og spørsmål knyttet til klimagassutslipp. I 2003 laget de dessuten ei mappe med faktaark som knytter driftsformen til bønders tradisjoner og ressurser, og mulighetene for eksport og handel. De 18 faktaarkene gir også innblikk i ulike måter økologisk landbruk kan bidra til distriktsbosetting på og til bærekraftig bruk av ressurser. I innledninga til faktaarkene legges det vekt på at økologisk landbruk bidrar til matsikkerhet ved å forbedre bøndenes matproduksjon til eget bruk, styrker deres muligheter til salg av landbruksprodukter og bidrar til å sikre et sunt miljø gjennom effektiv ressursbruk og resirkulering.

Les mer om Organic Agriculture Programme i FAO på deres hjemmesider: www.fao.org/organicag

Publikasjoner: