Klima & miljø

-Matvalg påvirker klimaet

Med riktige valg av mat kan vi redusere utslippa av klimagasser betraktelig. Det viser en ny rapport fra Bioforsk Økologisk, skrevet av ernæringsfysiolog Lena Lie Nymoen og seniorrådgiver ved Idébanken, John Hille. De gir råd om menyer på sjukehjem, og viser hvordan kommunene kan gjøre kloke klimavalg.

- Rapporten inneholder forslag til menyer for beboere på sykehjem, menyer som dekker behovet denne gruppen har for energi og alle viktige næringsstoffer, forteller Lena Lie Nymoen ved Bioforsk Økologisk.

Hun understreker at en viktig forutsetning er at maten vekker matlyst, og at en ikke bryter med de matvanene beboerne har fra før.

Maten skal også være lett å tygge og fordøye. Ikke minst må den være mer "næringstett" enn kostholdet til gjennomsnittsbefolkningen trenger å være.

 Mindre kjøtt

Forfatterene kommer med noen enkle råd, som å erstatte ris med bygg og havregryn, bruke mer matpoteter og mindre av videreforedla potetprodukter. Likedan å bruke grove, lagringssterke grønnsaker, særlig om våren,og mindre av finere grønnsaker og særlig drivhusgrønnsaker. De anbefaler også mer norsk frukt og bær, og noe mindre frukt fra andre verdensdeler.

Forfatterne mener  også at en godt kan bruke mer melk og yoghurt, og mindre ost og smør.

Sist, men ikke minst, mener de at institusjonene bør bruke mer egg og fisk, ikke minst sild og makrell, og mindre kjøtt.

 

Lavere klimagassutslipp

 -Menyforslagene dekker til sammen seks uker, der tre uker er tilpasset råvaretilgangen om våren og tre uker om høsten, sier John Hille. Utslippene av klimagasser ved produksjon og distribusjon av  ingrediensene bygger på tidligere forskning.

 -Vi anslår at de foreslåtte menyene vil gi 35 % lavere klimagassutslipp enn et kosthold med samme energiinnhold, men  sammensatt som det norske gjennomsnittskostholdet. Klimagassutslippene

 fra de enkelte matvarene er omgitt av til dels betydelige usikkerhetsmarginer, men selv om det tas høyde for disse viser analysen at de foreslåtte menyene gir merkbart reduserte utslipp.

 - Matvarer står for en betydelig andel av klimagassutslippene fra det norske forbruket av varer og tjenester. Det er derfor naturlig at kommuner som arbeider med energi- og klimaspørsmål tar opp dette  temaet, både i dialogen med innbyggerne og innenfor egen virksomhet, mener forfatterne. Blant kommunenes egne virksomheter er sykehjemmene gjerne de største forbrukerne av matvarer, og de eneste som serverer alle måltider til beboerne.

Denne rapporten viser at det er mulig å sette sammen menyer som tilfredsstiller de særlige kravene som må settes til kosten ved sykehjem, og som samtidig er mer klimavennlige enn det norske gjennomsnittskostholdet.

 Bioforsk rapport 1_2012 Klimavennlig mat i sykehjem (2).pdf

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}