Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologiske matskandaler?

I den senere tid har det blitt hevdet at «de største matskandalene det siste året har vært knyttet til økologisk mat». Eksemplene som nevnes er E.coli-infiserte bønnespirer, listeriabakterier i melon, og kreftfremkallende stoffer i barnemat. Seniorforsker i Bioforsk Økologisk, Anne Kristin Løes har sett litt nærmere på sakene som har blitt trukket fram.

Bønnespirer forårsaket alvorlig forgiftning med Shiga-toksin, produsert av tarmbakterien E.coli serotype 104:H40, både i Tyskland og Frankrike i mai-juni 2011. Bakteriene hadde sannsynligvis fulgt med frø av bukkehornskløver som var importert fra Egypt. Både EU og Mattilsynet innførte importforbud av frø fra Egypt (Kilde:Mattilsynet) ). E.coli-smitte kan overleve på tørre frø i årevis, og fuktige forhold ved spiring bidrar til rask oppformering. Det er derfor alltid en viss risiko med å spire frø, og frøspirer bør varmebehandles før konsum. I følge Mattilsynet er det ikke tillatt å behandle frø med kjemiske desinfeksjonsmidler i økologisk produksjon, og slik sett kan det være relevant å knytte bønnespirene til økologisk produksjonsmetode. Samtidig sier det Europeiske mattilsynet, EFSA at det er umulig å fjerne all smitte fra frø: «There are currently no methods to ensure elimination of pathogens in all types of seeds used for sprouting» (Kilde: EFSA ). Jeg har gått gjennom en lang rekke avisartikler, nettsider og artikler fra EFSA og EU kommisjonen. Ingen har gjort noe poeng ut av at produksjonen av bønnespirene i Tyskland kom fra en økologisk produsent.

Listeria i melon forårsaket sykdom og dødsfall i USA i september 2011, og smitten ble sporet til «Jensen Farms» i Colorado. Ved inspeksjon ble det ikke funnet listeriabakterier i jord eller på meloner i åkeren. Der melonene ble sortert, vasket og pakket for transport ble det imidlertid avdekket en rekke kritikkverdige forhold. Bakteriekilden var sannsynligvis husdyrgjødsel som hadde fulgt med hjulene på en tilhenger som fraktet utsorterte meloner til en husdyrgård i nærheten. Det var vannansamlinger på gulvet i pakkeriet der bakterien kunne formere seg, og melonene ble ikke avkjølt før de ble satt på kjølelager slik at det dannet seg kondens på skallet. Det var heller ikke tilsatt desinfeksjonsmidler i vannet som melonene ble vasket med. Etter gjennomgang av mange kilder har jeg ikke kunnet finne noen henvisning til at melonene skulle være økologisk dyrket, men Jensen Farms reklamerer på Facebook-siden sin om at melonene deres er «pesticide free»  Årsakene til listeriautbruddet har ikke noe med praksis eller regelverk for økologisk produksjon å gjøre.

Barnematen var to typer snacks laget av tørket frukt (banan/daddel, eple/bringebær). De kreftfremkallende stoffene var aflatoksin og ochratoksin, som dannes av muggsopp. Nivåene var så vidt over grenseverdiene, som er ekstra strenge i barnemat. Mange forhold, ikke minst lokalklimatiske, påvirker forekomsten av muggsopp på frukt og bær. Om det er forhold ved økologisk produksjon som tilsier mer eller mindre forekomst av muggsopp i frukt og bær sammenliknet med konvensjonell dyrking er usikkert. Det som er klart er at nøtter, spesielt pistasj, tørket frukt, spesielt fiken, og kakao er produkter som ofte inneholder de nevnte mykotoksinene. Foreldre som vil være trygge på hva barna får i seg kan derfor la være å gi dem mat som inneholder disse ingrediensene, uansett økologisk eller konvensjonell produksjon.

Økologisk mat er produsert etter visse retningslinjer, men det garanterer ikke at maten er fri for bakterier eller mugg. Alle matvarebedrifter er underlagt den samme strenge kontrollen, uansett om det er økologisk eller konvensjonell mat som bearbeides. Med lange verdikjeder, mye bearbeiding av maten og transport over lange avstander er det svært vanskelig å unngå at det fra tid til annen oppstår tragiske hendelser der maten vi kjøper ikke er trygg å spise. «Fastfood» produkter som ferdig spirede bønner, oppkuttet frukt eller salat i plastemballasje og fabrikkprodusert barnemat vil alltid innebære en større risiko fordi slik mat går gjennom mange flere ledd på vei til forbrukeren. I likhet med konvensjonell produksjon gir økologisk produksjon dessverre ingen garanti for at maten er 100 % trygg å spise. Å snu sannheten på hodet og insinuere at de nevnte matskandalene skyldes økologisk produksjon er desinformasjon.

Kilder:

http://www.facebook.com/pages/Jensen-Farms-Rocky-Ford-Cantaloupe/159818224031339 ).

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/111115.htm

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00069/Vedtak_2011_402_EU_-_69091a.pdf

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.