Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking-

Forsker Per J. Møllerhagen har skrevet veilederen som kan lastes ned her på Agropub.

I økologisk dyrking er det ikke tillatt å benytte seg av kjemiske midler mot tørråte, ugras og innsekter. Det er heller ikke tillatt å bruke Reglone til nedsviing av riset før opptak. Videre skal det ikke brukes annet en organisk gjødsel eller Debiogodkjent handelsgjødsel. Dette betyr at alle forebyggende tiltak, alternative metoder og mest mulig presis gjødsling er avgjørende for å kunne produsere ei høy kvalitetsavling. Økologisk potetproduksjon egner seg ikke like godt alle plasser, derfor vil en dyrkingsveiledning være med på og optimalisere øko- produksjonen på egnede steder.

Arbeidet er utført i regi av prosjektet ”Økt produksjon og omsetning av økologisk dyrket potet i Norge” som er et samarbeid mellom Garnerhallen, Bama, Landbruksrådgivningen og Bioforsk. Prosjektet er finansiert av Statens landbruksforvaltning.

Veilederen tar for seg, valg av jord og vekstskifte, jordarbeiding, settepoteter og settepotetbehandling , setting, gjødsling, hypping – radrensking – ugrastyning, vanning, forebyggende tiltak mot tørråte, høsting – innlagring – lagring, mottiltak mot viktige potetsykdommer

 

Dyrkingsveiledning for økologiske potetdyrking generell og sortsspesifikk 2011.pdf