Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Bli kjent med tomatmangfoldet

Prosjekt søker produsenter.  Vil du prøve ut tomatsorter på friland eller i veksthus? Prosjektleder Susanne Friis Pedersen ved Bioforsk Økologisk søker produsenter som vil prøve flere tomatsorter.

Tomat er verdens nest største grønnsakskultur. Hver nordmann spiser rundt 7 kg tomat per år. Det er stor variasjon av sorter med ulik smak, saftighet, fasthet og lagringsevne.  Det er også variasjoner i vekstformer, utviklingstid, motstandskraft mot sopp, sykdom med mer. Ikke minst krever tomatene ulike arbeidsinnsats med oppbinding, pinsering og handtering ved høsting. En tomat er ikke bare en tomat.

 Det er valgt 10 sorter til utplanting på friland og 10 sorter til dyrking i veksthus. 10 planter av hver sort skal følges, det vil si i alt 100 planter. På friland krever det et areal med le, for eksempel fem rader på åtte meter hver eller i veksthus et areal svarende til 40 kvadratmeter.

Foto: Susanne Friis Pedersen

Underveis i utprøvingen noteres i en journal erfaringen med tomatdyrkingen og avlingen. Avlingen er til eget bruk. Avhengig av hvor stor interessen er og hvor stort areal det er til rådighet tar vi også gjerne imot henvendelser om utprøving av for eksempel fem sorter, slik det bare krever det halve av omtalte areal.
Formålet er å beskrive sorter, som kan ales opp og selge som småplanter til private eller selv få akkurat de(n) tomatsort, som passer lokalt. Forhåpentlig synes mange det er interessant.  I år er det 20 år siden Rio-konferansen, hvor det ble formulert og vedtatt deklarasjonen om biologisk mangfold. Dette gjelder ikke bare arter i vill natur, mangfold i landbruket er også viktig. Derfor forsøker vi med dette å se det store i det små – så å si.
Utprøvingen er planlagt til å starte 1. april og løper til midten av oktober. Har du lyst å bli med og slik markerer jubileumsåret for bærekraft og biologisk mangfold? ta kontakt med susanne.friis.pedersen@bioforsk.no.