Husdyrhald & fôring

Rase og avl

  • Rase og avl

    Det kan vere mange ulike årsaker til kva sauerase ein vel å ha i gardsdrifta, uavhengig av om ein driv økologisk eller ikkje.

  • Val av rase-

    Det kan vere mange ulike årsaker til kva sauerase ein vel å ha i gardsdrifta, uavhengig av om ein driv økologisk eller ikkje. Døme er tradisjon for ein bestemt rase i området, eller eigenskapar knytte til ein bestemt rase.