Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Mye nytt på Agropub

er ei nettside der de som er interessert i landbruk og spesielt økologisk landbruk kan finne mye relevant fagstoff. Oppdateringene av husdnnholdet er gjort av fagpersoner tilknytta Bioforsk Økologisk og rådgivingstjenestene i Landbruket og finansiert av Statens landbruksforvaltning og Bioforsk. Her kan interesserte laste ned rapporter, tema-ark og artikler om mye relevant fagstoff

- Nå har vi nettopp oppdatert områdene husdyrhold og fôring på Agropub, sier Anita Land, som er redaktør for siden.

 

Foto: Steffen Adler, Bioforsk.

{F6AA7E35DF5C}

Eksempler på tema som er oppdatert er: fôrdyrking og beite, dyrevelferd, næringsstoff og fordøyelse hos storfe, gris og fjørfe, økologisk melkeproduksjon; fra kalv til mjølkeku, kjøttproduksjon på okser og kastrater, økologisk ammekuproduksjon, fôring og stell av gris, økologisk eggproduksjon og fôring og stell av kalkun, økologisk sauehold og økologisk geitehold.

Dersom du vil ha oppdateringer kan du melde deg på www.agropub.no sitt nyhetsbrev eller bli medlem av Agropub sin facebookgruppe.