Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Bønder i by`n ?

Urbanisering er et utbredt fenomen i hele verden, og stadig flere mennesker blir dermed avhengig av matproduksjon andre steder. Hva gjør dette med relasjonen mellom menneske og natur? Kan vi motvirke denne trenden gjennom å dyrke mer i byen? Hvordan skal dette løses i praksis?

PROGRAM

Seminaret er i Trondheim på Lian Restaurant, fredag 23.mars. Påmeldinga foregår her:
https://www.deltager.no/urbantlandbruk

Velkomen skal de alle vere!