Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Sertifisering av sjømat

Rapport fra SERG (Seafood Ecology Research Group) ved universitetet i Victoria, Canada  tar for seg sertifisering av sjømat ut fra konsekvenser for miljø. Det ses kun på havmiljø – ikke ferskvann, ikke på dyrevelferd, sosiale forhold eller sporbarhet.

Modellen som måles etter heter GAPI (Global Aquaculture Performance Index). Den er utviklet på grunnlag av EPI (Environmental Performance Index), som World Economic Forum bruker i miljøvurderinger ved møtene sine i Davos, Sveits. GAPI bygger på 10 miljørelaterte parametere, som vektes med enten 5, 8 eller 15 % i den samlet måling. Antibiotika, bærekraftighet av fôr og økologisk energi vekter tungt, men handtering av restavfall er for eksempel ikke med.

Modellen som måles etter heter GAPI (Global Aquaculture Performance Index). Den er utviklet på grunnlag av EPI (Environmental Performance Index), som World Economic Forum bruker i miljøvurderinger ved møtene sine i Davos, Sveits. GAPI bygger på 10 miljørelaterte parametere, som vektes med enten 5, 8 eller 15 % i den samlet måling. Antibiotika, bærekraftighet av fôr og økologisk energi vekter tungt, men handtering av restavfall er for eksempel ikke med.
Rapporten vurderer 20 merker fra verdensmarkedet, som det sertifiseres etter, noen av dem er økologiske. Her Debio for holdsvis laks og torsk vurdert.  Debio merket scorer høyt i tre  av 10 parametere, men kan bli bedre innen bærekraftig fôr og antibiotika. Det  vurderes ikke landets konvensjonelle praksis. Det nevnes ikke at økologisk praksis er å tilbakeholde medisinbehandlede fisk dobbelt så lang tid som i konvensjonell praksis. En parameter passet ikke inn i GAPI sin målemetode og tre parametere er ikke satt grenseverdier for.
Alt i alt utmerker de økologiske merkene seg fordi de driver utvikling frem mot mer bærekraft. Rapporten konkluderer sertifiseringsmerkene er forbrukerdrevne og ikke skapt av industrien og fiskebransjen. Dessuten konkluderer rapporten at de merkene er blitt  skreddersydd til bestemte fiskearter som for eksempel laks, starter på en høyere standard en merker som inkluderer flere arter.
De økologiske merkene har størst innflytelse og tillitt blant forbrukere. Det er utarbeidet flere forbrukerveiledninger med hensyn til innkjøp av fisk. Disse veiledninger opererer med fiskearter i rød-gul-grøn farefelt. Fisk i grønt felt kan forbrukeren kjøpe med god samvittighet. I rapporten ses det på hvordan merkene passer inn i en slik rød-gul-grøn veiledning. Bare ett merke av de 20 undersøkte lever opp til grønt felt i følge veiledningen fra Blue Ocean Institute.