Husdyrhald & fôring

Byggetekniske løsninger for oppstalling av storfe

Foto: Anita Land