Husdyrhald & fôring

-Byggetekniske løsninger for oppstalling av storfe

Foto: Anita Land