Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Dyrevelferd på nett

Bioforsk lanserer ei ny side på nett for dyrevelferd. Denne er spesielt retta mot økologisk husdyrhold, og gir informasjon om regler og anbefalinger for å sikre god velferd for husdyr i økologisk drift.

- På nettsida kan publikum også finne informasjon om hva slags forskningsprosjekter det jobbes med til enhver tid, i tillegg til resultater fra avsluttede prosjekter, sier prosjektleder og forsker Lise Aanensen.

- God dyrevelferd får vi i samspillet mellom en rekke faktorer.  Med dette tenker vi på helse, fysisk miljø, stell, omsorg og egenskaper som art, rase, alder og kjønn, sier Aanensen. - Vi snakker om de fem frihetene; frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra vantrivsel, frihet fra smerte, sjukdom og skade, frihet fra frykt og stress og frihet til å utøve normal atferd. I den økologiske forståelsen av dyrevelferd er hensynet til dyrenes egenart og mulighet for utfoldelse i samsvar med dyrets natur viktig.

Samle data
Hensikten med den nye nettsiden er å samle data for forskning og utvikling innen dyrehelse og dyrevelferd.

- Nettsida er først og fremst retta mot økologiske driftssystemer, men mye vil være likt med konvensjonell drift, sier Aanensen, som mener alle som er interessert i dyrevelferd bør ta en tur innom sida. - Vi har bygd opp siden med emneområder etter tradisjonelle dyregrupper i landbruket. I tillegg fokuseres det på hest, rein og oppdrettsfisk. I disse næringene er det store utfordringer innen dyrevelferd.

Nettsidene gir innblikk i viktige forskningsprosjekt og forskningsresultater med relevans til dyrehelse og dyrevelferd, i tillegg til å gi en oversikt over lenker til nyttige fagstudier, anbefalinger, regelverk og litteratur. Målgruppen er i første omgang forskere, men også rådgivere og næringa selv.

Dyrevelferdssiden