Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Dyrevelferd på nett

Bioforsk lanserer ei ny side på nett for dyrevelferd. Denne er spesielt retta mot økologisk husdyrhold, og gir informasjon om regler og anbefalinger for å sikre god velferd for husdyr i økologisk drift.

- På nettsida kan publikum også finne informasjon om hva slags forskningsprosjekter det jobbes med til enhver tid, i tillegg til resultater fra avsluttede prosjekter, sier prosjektleder og forsker Lise Aanensen.

- God dyrevelferd får vi i samspillet mellom en rekke faktorer.  Med dette tenker vi på helse, fysisk miljø, stell, omsorg og egenskaper som art, rase, alder og kjønn, sier Aanensen. - Vi snakker om de fem frihetene; frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra vantrivsel, frihet fra smerte, sjukdom og skade, frihet fra frykt og stress og frihet til å utøve normal atferd. I den økologiske forståelsen av dyrevelferd er hensynet til dyrenes egenart og mulighet for utfoldelse i samsvar med dyrets natur viktig.

Samle data
Hensikten med den nye nettsiden er å samle data for forskning og utvikling innen dyrehelse og dyrevelferd.

- Nettsida er først og fremst retta mot økologiske driftssystemer, men mye vil være likt med konvensjonell drift, sier Aanensen, som mener alle som er interessert i dyrevelferd bør ta en tur innom sida. - Vi har bygd opp siden med emneområder etter tradisjonelle dyregrupper i landbruket. I tillegg fokuseres det på hest, rein og oppdrettsfisk. I disse næringene er det store utfordringer innen dyrevelferd.

Nettsidene gir innblikk i viktige forskningsprosjekt og forskningsresultater med relevans til dyrehelse og dyrevelferd, i tillegg til å gi en oversikt over lenker til nyttige fagstudier, anbefalinger, regelverk og litteratur. Målgruppen er i første omgang forskere, men også rådgivere og næringa selv.

Dyrevelferdssiden