Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap

I et nytt internasjonalt prosjekt skal Bioforsk se på hold av økologisk gammelnorsk sau i kombinasjon med skjøtsel av verdifulle kulturlandskap. Prosjektet skal danne grunnlag for næringsutvikling og bedre økonomi innen økologisk sauehold i Nordland.

Dette treårige prosjektet skal stimulere til regional innovasjon og nytenkning innen drift av økologisk gammelnorsk sau, og skjøtsel av verdifulle kulturlandskap i Nord-Norge. I tillegg skal det legge grunnlag for bedre næringsutvikling og økonomi ved å sette fokus på driftsopplegg, beitekvalitet og slakteresultater.

 Gammelnorsk sau på Skjærvær. Foto: Thomas H. Carlsen

 LES HELE ARTIKKELEN PÅ www.bioforsk.no