Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Nok mat med økologisk landbruk?

Kan vi fø menneskene i hele verden i lengden? Dette spørsmålet har vært stilt helt siden Malthus publiserte sin teori om befolkningsutvikling for 200 år siden. Drastisk økning i matpriser i begynnelsen av dette århundret, samtidig med flere hunger- katastrofer, gjør spørsmålet svært aktuelt.

 

Samtidig ser vi at miljøproblemene knytta til landbruk har kommet mer og mer på dagsorden.

Johannes Kotschi ved Heinrich-Böll-Stiftung, Die grüne politische Stiftung i Berlin har belyst temaet i sin nye rapport:

“Less hunger through more ecology”

Rapporten finner du Her

 

Foto:Bioforsk Økologisk

{F6AA7E35DF5C}{F6AA7E35DF5C}

 

{F6AA7E35DF5C}