Husdyrhald & fôring

Økologisk produksjon av egg - kort innføring

Økologisk produksjon av egg er tema i en ny Bioforsk FOKUS utarbeidet av Bioforsk og Animalia. Heftet gir en kort innføring i økologisk produksjon av egg med fokus på dyremateriale, lover og regler, dyrehelse, forebygging og behandling av sjukdom, fôr og fôring, driftsopplegg, hus og innredning.

 

Hønene trenger mulighet til og vagle seg oppe i trea eller på vaglepinner. Høna kommer opprinnelig fra tropene og den røde jungelhøna antas å være den viktigste opprinnelige rasen til dagens verpehøner. Den arten lever fortsatt vill i Sørøst-Asia, noe som gjør det mulig å studere jungelhønas atferd for å gi oss kunnskap om hvilket miljø høner opprinnelig levde i.

Selv om høna har vært domestisert, det vil si tilpasset samliv med mennesker, i ca. 5000 år så har den fortsatt mange likhetstrekk med den naturlige atferden til sine ville slektninger.

 

Innen moderne hønsehold ønsker vi å gi dyrene mulighet til naturlig atferd i et miljø som mest mulig ligner på det naturlige miljøet. Kunnskap om hønenes naturlige atferd blir spesielt prioritert og er derfor særlig viktig ved planlegging av økologiske hønsehus. Et godt miljø vil redusere risikoen for sykdommer og atferdsforstyrrelser.

Økologisk produksjon av egg - kort innføring (pdf)

Oversikt over småskrift og FOKUS- utgivelser fra Bioforsk Økologisk