Emne

Bygg nyttedyrhoteller til frukthagen-

I den økologiske frukthagen er det viktig å tilrettelegge for nyttedyr. I vinter kan du bygge nyttedyrhoteller. Oppskiftene finner du her på Agropub. Nyttedyrene er viktige for å redusere skadegjørere. Økologi handler også om å ta vare på det biologiske mangfoldet. Da er dyrene i seg selv verdifulle.

Gulløyer

Gulløyer har gule øyne. De har vinger, som minner om et fint nett og hører til ordenen net-vinger, fordi de har hinneaktige vinger. De regnes for et av de viktigste nyttedyra i frukthagen. Gulløyers livssyklus er en forvandling fra egg til larve til voksen (imago). Eggene sitter på stilker. En gulløye legger 100-200 egg opp til to ganger på et år. Hun trenger pollen og nektar fra blomstrende planter til dette. Gulløyer er særlig knyttet til ulike planter fra skjermblomstfamilien.

 

Gulløyer kalles bladlus- løver. Tegning: Anne de Boer

{F6AA7E35DF5C}

Grunnen til at de er et av de viktigste nyttedyr er, at  larvene er glupske rovdyr. Glupske som løver! Gulløyer kalles bladlus- løver, fordi bladlus er den foretrukne føde. Larvene lever en måned og spiser 20-100 bladlus om dagen. Beslektede nettvinger har larver, som fanger maur i sandfeller de graver. De kalles maurløver. Larvene er 7-8 mm lange, kremfargede med to mørke bånd ned over ryggen.

De voksne søker inn i hus, sprekker i trær eller liknende om vinteren, men mange dør rett og slett. 60 til 90 % dør i løpet av vinteren. Et hotell kan gjøre det mulig at flere overlever og populasjonen er stabil fra tidlig på våren. Hotellet må vanligvis settes opp sist i august og tas inn i fjøs eller låve om vinteren blir streng. Hotellet er foret med halm og malt i rød, og settes opp så det ikke blåser inn og så det ikke blir skygge fra trær rundt det.

 

Flaggermus

I Norge finnes 8 arter av flaggermus. Det er vanskelig å skjelne artene fra hverandre. Det kan gjøres med detektor på lydene, når det er mørkt. Flaggermus er aktive i mørke og kan på en natt fortære tusenvis insekter. Noen har kanskje også hørt om at de suger blod, som vampyrer gjør. Det finnes tre arter i Sør-Amerika, som gjør det, men her i Norge er alle åtte arter harmløse.

De norske flaggermus trenger om sommeren et hult tre eller en kasse. Om vinteren trekker noen arter seg tilbake til en grotte, et loft eller liknende og går i dvale.

 

Saksedyrene er aktive om natten slik flaggermus. Om dagen må de ha et skjul, for eksempel en leirpotte. Tegning Anne de Boer.

Saksedyr

Saksedyr er et avlangt insekt, som på bakkroppen har en liten saks eller tang. Saksedyr gjør nytte på våren og sommeren i frukthagen. Noen arter av saksedyr er rovdyr og lever delvis av bladlus. Saksedyrene er aktive om natten slik flaggermus. Om dagen må de ha et skjul, for eksempel en leirpotte med treull innen i oppsatt i 1-11/2 meter oppe over bakken. Treull er “trefiber-spaghetti”, som blir brukt til emballasje, til vask og tidligere var det fyll i møbler. Seinere på sesongen kan saksedyr bli en plage, hvis de legger seg rundt eplenes stilk og legger svarte flekker.

 

I frukthagen er det bra med fugler. Tegning Anne de Boer.

{F6AA7E35DF5C}

Fugler

I frukthagen er det bra med fugler. Blir det nok insekter er det mat til dem. Fôring i vintertida kan trenges for å bibeholde fuglene i frukthagen. Fôr uten salt men med nøtter, frø og havre er bra. Automater eller annet oppheng i stedet for brett er å foretrekke, fordi det minsker spredning av sykdom. Sargentsepler eller andre paradisepler er også bra for både fugler og for epleproduksjonen. Pollen fra paradiseple er spiredyktig i nesten alle eplesorter. Syrin, hagtorn og rognebær er også bra fuglemat. Et egnet hotell for meiser og fluesnapper er en fuglekasse 11/4 meter over bakken. Hotellet må rengjøres før våren, godt om bunnplaten kan skrues av. Om dette unnlates, kan det bli fuglelopper og dessuten for varmt for fugleungene.

Arbeidstegninger:

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

 

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

LES MER:

Luktstoffer stimulerer egglegging hos gulløyer