Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Biff med god samvittighet

Du kan bytte ut en torskemiddag i uken med kjøtt fra kuer som bare spiser gress. Dette kjøttet kan inneholde betydelige mengder omega-3-fettsyrer.

- Hvis dyrefôret ble endret kunne man øke innholdet av omega-3-fettsyrer i kjøttet tilsvarende en til to torskemiddager i uken, sier professor Anna Haug.

Sunne fettsyrer (EPA, DPA og DHA) finnes ikke bare i fisk. De finnes også i kjøtt, og kan utgjøre en vesentlig del av inntaket når kjøttet er produsert med tanke på å øke innholdet. Du kan derfor med god samvittighet bytte ut en torskemiddag med rødt kjøtt hvis du velger kjøtt fra dyr som bare er fôret på gress.

Professor Anna Haug ved Universitetet for miljø- og biovitenskap presiserer at storfekjøtt, fisk og melk ikke fullt ut kan erstatte hverandre som kilde for mikronæringsstoffer. De har hver sine spesifikke fordeler: storfekjøtt som kilde for jern og sink (som er spesielt viktige for gravide kvinner og småbarn), fisk som kilde for jod og selen (men ikke for jern og sink), og melk som kilde for jod og sink.

 - Derfor er det lurt ikke å spise for ensidig, men å kombinere alle tre, slik vi har tradisjon for her i landet, sier Haug.

 Fôret gjør en forskjell

Kuer som bare har gress på menyen har et høyere innhold av omega-3-fettsyrer i fettet enn kuer som får mer intensiv fôring med store mengder kraftfôr. Dermed får du også med omega-3- fett når du spiser kjøtt fra slike kuer. Høyt innhold av omega-3 fettsyrer er positivt for din helse med hensyn på blodtrykk, kreft og hjerte- og karsykdommer.

Fisk er en begrenset ressurs i verden og fiskeoljer kan ikke dekke behovet for disse fettsyrene i fremtiden. Kjøtt fra dyr som bare får gress kan derfor øke inntaket av disse fettsyrene i befolkningen og være med på redusere helseplager som er kjent for å være knyttet til lavt inntak av omega-3 fett.

 

Odd Wøyen og Hereford-kyrHerefordkyr, Sande Bruk. Arkivfoto

{F6AA7E35DF5C}

God samfunnsøkonomi

Norge bruker i dag over ti milliarder kroner i utgifter til legemidler.

 - En satsing på produksjon av kjøtt med et bedre ernæringsmessig innhold vil være samfunnsøkonomisk riktig, fastslår Haug.

 Prosjektleder og bonde Trond Qvale, på Horgen Gård i Nes i Akershus, har spesialisert seg på denne produksjonen, og dyrene har bare gress på menyen. Kjøttet er derfor svært ettertraktet og selges i dag blant annet hos Jacobs på Holtet i Oslo.

Prosjektet Rød Angus - marmorert økobiff på grovfôr eies av Norsk Landbruksrådgiving og ledes av Trond Ivar Qvale. Gjennom tre år har prosjektet hatt som mål å finne former for fremtidsrettet kjøttproduksjon. Arbeidshypotesene har vært at gjennom å utnytte politiske satsingsområder, helse- og ernæringsråd, samt klima og naturgrunnlag, kan bønder skape et markedsrettet produkt.