Klima & miljø

Økologisk produserte varer og klimagassutslipp-

Animalske matvarer som melk bidrar med over dobbelt så høye klimagassutslipp, og kjøtt med 15 ganger så høye klimagassutslipp som vegetabilske matvarer. Dette skyldes at mye energi tapes når gras og proteiner omsettes i vommen på kua.

Økologisk produserte varer har generelt lavere CO2-utslipp enn tilsvarende konvensjonelt produserte, men samtidig er arealforbruket høyere. Især forbrukeren kan bidra til reduksjon.

Les hele artikkelen:

Forbrukeren har stort ansvar for å redusere klimagassutslipp fra mat

Artikkelen er skrevet av Karen Refsgaard (NILF), Helge Berglann (NILF) og Håvard Bergsdal (MiSA)