Husdyrhald & fôring

Valg av driftsopplegg-

  • Val av rase-

    Den mest vanlege mjølkekurasen i Noreg, også i økologisk produksjon, er Norsk Rødt Fe (NRF). Men det er også fleire andre norske, meir ekstensive rasar å velje mellom.