Husdyrhald & f˘ring

Ferdigkj°pte kraftf˘rblandinger

Det tilbys kraftfôrblandinger som er spesialtilpasset de ulike produksjonene innen hver av dyreartene storfe, sau, geit, svin og fjørfe. Kraftfôrblandingene selges vanligvis under merkenavn eid av kraftfôrprodusent.  

Kraftfôrblandinger framstilles vanligvis i egne fabrikkanlegg. Der blandes ulike typer fôrvarer, mineraler og vitaminer ut fra beregninger som viser hvordan en skal kunne oppnå definert innhold til rimelig pris.

Kraftfôrblandinger er sammensatt av flere enkle fôrvarer

Av de nevnte fôrvarene er korn og melkeprodukter vanlig kjente produkter.

Oljeholdige frø er fôrvarer som er framstilt fra frøene av soya, raps eller andre lignende vekster. Det er vanlig at disse frøene bearbeides i en fabrikk, slik at en skiller ut oljen og selger den separat, og så renser, tørker og maler det som blir igjen og som inneholder relativt mye protein.

Frø fra belgvekster er erter eller bønner som er tørket for å være lagerfast.

Det vanligste fôrslaget under kategorien ”produkter fra fisk og marine dyr” er sildemel. Dette lages av fisk som fanges på de store hav, og som ikke egner seg særlig godt for direkte bruk som menneskemat, slik som øyepål, kolmule eller lodde.

Når innholdet i kraftfôrblandingene skal bestemmes, skal beregningsprogrammene føre fram til rimeligst mulig kombinasjon av fôrmidler som tilfredsstiller de kravene som er satt. I de vanligste kraftfôrblandingene vil det føre til at det inngår ganske mye korn, som vanligvis er relativt rimelig. Proteinholdige råvarer er oftest dyrere enn korn. For å dekke behovet for protein og de viktigste aminosyrene, vil beregningsprogrammene som regel foreslå å bruke proteinrike fôrmidler fra planter. Proteinråvarer som stammer fra dyr, slik som melkeprodukter eller fiskemjøl, er vanligvis relativt kostbare og vil derfor bare inngå i de mengdene som skal til for å dekke behovet for enkelte spesielle aminosyrer.  Reine mineraler og vitaminer inngår for å dekke behovet av disse spesifikke stoffene. Fiskemjøl er ikke lenger tillat å bruke som fôr til drøvtyggere.

 Bearbeides

I fabrikken skjer det maling og behandling med trykk eller varme. Dette gjøres for at kraftfôrblandingene skal: 

  • Bli mest mulig appetittlig
  • fungerer på best mulig måte for de dyra blandinga er beregna til
  • fungerer på best mulig måte teknisk under transport og i fôringsanlegg