Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Kjøp og salg på nett

Økofunn er en nettbasert markedsplass for kjøp og salg av fôr, livdyr, redskap og gjødsel til det økologiske landbruket.

På nettsiden er det lagt til rette for kjøp og salg av fôr, gjødsel, dyr, redskaper, arbeidskraft med mer. Gardbrukerene kan selv legge inn egne rubrikkannonser, og tilby eller etterspørre varer og tjenester, etter samme modell som er kjent fra Finn.no.

Økofunn.no er utviklet av Oikos – Økologisk Norge, med økonomisk støtte fra SLF sine midler til utviklingstiltak i økologisk landbruk. Norsk landbruksrådgiving og Debio har også gitt verdifulle innspill til utviklingen av nettstedet.

Les også om Debios driftsmiddelregister

Der Økofunn er en markedsplass for kjøp og salg mellom øko-produsenter, er Debios driftsmiddelregister en ren registreringsordning for handelsprodukter. Som øko-produsent kan du her sjekke om leverandører av spesifikke driftsmidler går god for at produktet er tillatt å bruke i økologisk produksjon, etter kravene i regelverket.

Nøkkelord:

økologisk