Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Skolehageseminar 2011

Skolehagen er en verdifull arena for tverrfaglig undervisning. Bioforsk Økologisk har lag erfaring i skolehagepedagigikk og inviterer derfor til skolehageseminar tirsdag 25. oktober 2011

Hvordan skal en komme i gang med en skolehage, hvordan finansiere  og hvordan bygges hagen opp? Disse og flere spørsmål vil deltakerne få svar på under skolehageseminaret 2011. Praktiske eksempler og presentasjon av ulike prosjekter gir inspirasjon for erfarne og nye skolehagedrivere. Det vil også bli en  lunsj med råvarer fra skolehagen.

 

Foto: Kirsty McKinnon.

 PROGRAM

0930 Velkommen, te/kaffe/noe å knaske på

1000 Skolehage - helt praktisk

  • Hvordan komme i gang? Planlegging, finansiering, ulike typer skolehage - alt fra skolehage i bøtter og spann til Inn-på tunet skolehage
  • Opparbeiding av bed, gjødsling, oppal av planter, såing og planting, plantestell, oppbevaring og tilberedning

 

1200 Lunsj basert på produkter fra skolehagen

1300 Kunnskapsløftet og muligheter i skolehagen

  •  Skolehagen som tverrfaglig læringsarena

 

1400 Skoler inspirerer hverandre - presentasjon av ulike prosjekter

  •  Kortreist Gjestebud, lærere og elever v/ Tingvoll barne- og ungdomsskole
  •  Økorestaurant, lærere og elever v/ Meisingset oppvekstsenter
  •  Forskerspiren - småforskere fra forskjellige skoler presenterer prosjekter

 

1600 - 1630 Oppsummering og avslutning

 Utstilling

 Utstilling av elevarbeider, litteratur, utstyr og redskap til skolehagen

 Deltakeravgift er kr. 500. Påmeldingsfrist 15. oktober. Meld deg på her:

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdkVU9MSU1kaUo4LVBhd0haWXdJRlE6MA

 Sted; Bioforsk Økologisk Tingvoll Gard.

se www.skolehagen.no