Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Marken kom tilbake

Etter at garden var drevet med ensidig konvensjonell kornproduksjon i nesten 60 år, la Rune og Anne Røli på Rølia gard i Steinkjer om til økologisk i 2007. Da kom marken tilbake.  Det er ingen overraskelse for forsker ved Bioforsk Økologisk, Reidun Pommeresche.

-  Vi finner mark i jorda igjen, sier ekteparet Rune og Anne Røli når vi spør om den største forskjellen mellom økologisk og konvensjonell drift. Ellers synes begge det har gått bra både driftsmessig og økonomisk å legge om til økologisk.

-  Vi er så heldige at vi kan drive med vekstskifte fordi vi har en nabo som driver økologisk mjølkeproduksjon, og han kjøper graset. Vi har også maskinsamarbeid med naboen, forteller Rune.

 

Rune Røli på Rølia gard i Steinkjer har drevet økologisk siden 2007. Foto: Randi Berland Frøseth, Bioforsk..

- Forsøk i det langvarige Apelsvollprosjektet drevet av Bioforsk viser at marken liker vekstskifte og underkultur med kløver, sier forsker ved Bioforsk Økologisk, Reidun Pommeresche. Hun sier også at mye tyder på at sprøytemiddel som brukes i konvensjonell kornproduksjon har negativ effekt på jorda og marken.

Struktur i jorda

Garden ekteparet driver er på 306 mål. Der har de vekstskifte med gras og korn.

- Hvert år har vi rundt 90 mål gras og resten korn. Det blir mest byggsorten tirill og noe havre, forteller Rune Røli. Hovedgrunnen til at de la om til økologisk var at de ville ha bedre struktur i jorda.

-   Etter så mange år med konvensjonell drift hadde jorda svært godt av dette, sier han.  Det er mer arbeid med økologisk siden det er mer jordarbeiding, men inntekta er høyere og utgiftene lavere, så ekteparet mener de kommer vel så godt ut økonomisk.

- Dessuten trenger vi ikke håndtere giftig sprøytemiddel og forurense miljøet med det, mener Rune Røli

Reidun Pommeresche ved Bioforsk har arbeidet mye med mark i dyrka jord. Hun mener mark er viktig for jordstrukturen i jorda. Det er også viktig å se på hva slags art mark som er i jorda, siden ulike mark har ulik på virkning på jordstrukturen.

- For eksempel er spesielt stormarken dyptgravende og kan bidra til god jordstruktur langt nede i jorda, mens grå meitemark tåler pløying og jordarbeiding svært godt. Det er vanlig med 3- 5 arter mark i dyrka jord, sier Pommeresche.

-   Dessuten er ekskrementene fra mark svær rike på plantenærningsstoff, sier hun.

Jordpakking

- Siden det er mer jordarbeiding med økologisk drift, og vi har silt og leirjord, er vi veldig opptatt av å unngå jordpakking, forteller gardbrukeren på Rølia, Rune Røli. 

- Ugras gjør at vi må harve jamt, og fordi vi bruker beinmjøl som gjødsel kreves det store maskiner.

- Den mest utfordrende er kalksprederen som vi har ut beinmjølet med. Etter hvert kan en få kjøpt beinmjøl i pellets. Da blir det lettere å spre, men også litt dyrene. Vi bruker tvillinghjul for å unngå stort marktrykk, legger han til.

Null husdyrgjødsel

- Vi bruker ikke husdyrfrau, men beinmjøl og kvitkløver som underkultur, og det fungerer svært godt. Når vi bruker underkultur får vi heller ikke problemer med sopp som fusarium, mener ekteparet Røli. De er både overraska og glad for den bedrede strukturen og det økende livet i jorda si.

Rune og Anne Røli er godt fornøyd med at de har lagt om til økologisk og med vekstskifte gras og korn. Foto: Anita Land, Bioforsk

 

Ugras

- Om vi gir opp å drive økologisk, er det nok ugraset som er grunnen. Det er ekteparet Røli enige om. Spesielt gjelder det kveke og frøugras.

– Det er ikke til å komme fra at det er mer ugras når en driver økologisk, og da blir det en større utfordring å treske, mener de. Foreløpig har de tenkt å fortsette med økologisk drift, selv om ugrasproblematikken gjør det usikkert.

Generasjonsskifte

Om et par år vil den mellomste av Rune og Anne sine tre døtre ta over garden. Hva og hvordan hun vil drive er ennå ikke sikkert. Nå som marken har kommet tilbake i jorda og pensjonsalderen nærmer seg, kan iallfall ekteparet glede seg over at de har nok mark i jorda til å dra på fisketur...