Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk forbruk og marked i Danmark-

Hvem er den danske økologiske forbrukeren? Det har blitt gjenstand for et stort forskningsprosjekt.

Et forskningsprosjekt i Danmark undersøker hvem som er økologisk forbruker, hvorfor en treffer dette valget og hva som må til for å styrke det økologiske forbruket. Prosjektet, som akkurat er avsluttet, har det offisielle navnet CONCEPTS – The Viability and Stability of Demand: The Future Outlook for the Organic Market in Denmark. 

Rundt 1000 forbrukere ble spurt om sine preferanser når de handler matvarer. Forskere fulgte 18 av forbrukerne med på handel, og registrerte valgene de gjorde. Prosjektet beskriver utviklingen av det økologiske markedet i Danmark, og har dels fokus på frukt og grønt og dels på eggproduksjon.

Forbrukerne er i utgangspunkt enten positivt eller negativt innstilt overfor økologi. Videre kan de positive, som kjøper 87 %  av økoproduktene, deles i tre grupper: De positivt overbeviste, de positivt matengasjerte, de positivt tilbudsorienterte. Gruppene har stor lojalitet til økomerket og er stabile i valgene sine, i motsetning til undersøkelser om andre produkter og merker. Pressens kobling av økologi og sunnhet, eller nyheter om pesticidrester i mat, kan likevel spores i forbruksvalg etterpå. 

Samtidig ble det skilt mellom forbrukere med fokus på enten holdning eller produkt. Produktorienterte har flere ulike motiver for valgene sine. Det kan for eksempel være hensyn til transport eller dyrevelferd.

For videre utvikling av tilbud og forbruk anbefales to nye veier: Til de matengasjerte forbrukerne produkter som utmerker seg med økologi og etikk, og til de tilbudsorienterte billige kvalitetsprodukter.

Økoforbruket i Danmark er generelt høyere enn i resten av de nordiske landene. Mjølk og havregryn har hhv. 35 og 36 % økoandel. Økologisk frukts andel av markedet er fordoblet fra 2002 til 2007. Butikkene i Danmark er mer aktive med reklame for økologi, og det gjelder alle butikkjeder. Slv om markedet har økt er frukten importert og dansk økoproduksjon gått tilbake.

Prosjektet ser også på økologisk eggproduksjon, som utfordres fra sider som økonomi, flokkstørrelse og forbedringer av minstekrav innen konkurrerende eggproduksjon med burhøns.  

Boken som presenterer prosjektet og sammenfatter resultatene har tittelen “Økologiske fødevarer – hvor bevæger forbrugerne sig hen?”. Den er redigert av Geir Tveit og Peter Sandøe, og utgitt av Center for Bioetik og Risikovurdering. ISBN 978-87-9888065-8-5