Plante-dyrking

Næringsforsyning- korn-


 • Kornplantenes næringsbehov-

  Kornet har behov for næringsstoffene nitrogen, fosfor, kalium, svovel, magnesium og kalsium, samt en rekke mikronæringsstoffer. Næringsbehovet får plantene dekket gjennom tilført gjødsel og ved frigjøring av næringsstoffer fra jorda.

  (14.07.2011)
 • Næringsinnhold i jord

  Næringsinnholdet i jorda har betydning for hvor egnet jorda er som vokseplass for kornet. Det varierer fra sted til sted, og det er også i endring over tid. Visuell vurdering av jorda og planteveksten kombinert med jordanalyser gir kunnskap om jordas næringsinnhold. Videre vil næringsinnholdet påvirkes av valg av vekster, jordarbeiding og gjødsel.

  (14.07.2011)
 • Plass i omløpet/vekstskifte-

  Vekstskifte er sentralt i økologisk korndyrking. Næringsforsyning, jordstruktur og plantevern skal ivaretas gjennom å skifte mellom ulike vekster på samme jordteig. Kornplantene tærer på moldinnholdet i jorda.

  (14.07.2011)
 • Underkultur

  Med underkultur menes vekster som dyrkes sammen med kornplantene for å samle og holde på næringsstoffer, motvirke jordtap og stimulere livet i jorda. Underkultur konkurrerer også mot uønskede planter, og kan dermed bidra til mindre ugras.

  (14.07.2011)
 • -Grønngjødsel

  Helårs grønngjødsling brukes for å gi næring til etterfølgende vekster og for å bedre jordstruktur. Grønngjødslingsåret bør også brukes til å tyne flerårig ugras. For å oppnå best resultat brukes en blanding av arter. Blandingen bør etablere seg raskt, tåle flere slåtter og binde og frigjøre nitrogen til rett tid.

  (14.07.2011)