Emne

Økologisk dyrking av jordbær

Les om anbefalinger til forkultur og forbehandling for å minske ugrastrykket. Valg av plantemateriale og planting.Forebyggende og direkte tiltak, sjukdommer og virus. Betraktninger om skadedyr og gjennomgang av de viktigste skadedyra med deres biologi, skadepotensial og direkte tiltak mot angrep.

Teksten er  utdrag fra boka "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk, Bind 4 – Frukt og bær", utgitt som Bioforsk FOKUS, volum 3 nr. 7 i 2008

Dette kapittelet er skrevet av Lars Olav Brandsæter (om ugras), Dag Røen, Arnfinn Nes, Arne Stensvand, Lars Semb og Jorunn Børve (om sjukdommer). Nina Trandem og Heidi Heggen har skrevet om skadedyr. Dessuten har Solveig Haukeland skrevet avsnittet om snegler, bladnematoder og nålenematoder og tekstboks om rotvatning med nyttenematoder. Dag Ragnar Blystad har skrevet om virus i bær og frukt”.

Henvisninger og nr. på illustrasjonar refererer til publikasjon, som kan kjøpes i trykt eller lastes ned HER.

 
  Faksimile av side 123. i
"Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk, Bind 4 – Frukt og bær", utgitt som Bioforsk FOKUS, volum 3 nr. 7 i 2008

Økologisk dyrking av jordbær  side 123-161 som pdf (7,4MB)