Emne

Ugras og ugraskontroll i den økologiske frukthagen

Les om generelle forhold ved fruktdyrking - eller ugrasregulering, forbyggende tiltak og direkte tiltak mellom og i frukttrea og om spesielle forhold ved de ulike fruktslagene.

Teksten her er utdrag fra boka: "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk, Bind 4 – Frukt og bær", utgitt som Bioforsk FOKUS, volum 3 nr. 7  i 2008. 

Dette kapittelet er skrevet av Lars Olav Brandsæter. Andre forfattere av boka er Dag Røen, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad, Arnfinn Nes, Nina Trandem og Arne Stensvand. 

Henvisninger og nr. på nummerering av illustrasjoner i pdf-en refererer til publikasjon, som kan kjøpes i trykt eller lastes ned HER.

 

 
Faksimile av side 19. i Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk, Bind 4 – Frukt og bær"

 

1. Økologisk handtering av ugras i frukthagen  side 8-21 (2MB)

Teksten her er utdrag av Bioforsk publikasjonsserie Fokus, volumen 3 nr. 7 bind 4, som ble  publisert i 2008. Publikasjonens Fulle tittel er “Plantevern og plantehelse i Økologisk Landbruk”.

Dette kapitel er forfattet av Lars Olav Brandsæter, som også har deltaet i redaksjonen tilsammen med Dag Røen, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad, Arnfinn Nes, Nina Trandem og Arne Stensvand. 

Henvisninger og nummerering av illustrasjoner refererer til ovenstående publikasjon, som kan kjøpes trykt eller nedlastes hos Bioforsk.