Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Forskere innen økologisk matkvalitet og helse samla i Praha

Den første internasjonale konferansen for forskning innen økologisk matkvalitet og helse er gjennomført. Konferansen ble avholdt i Praha og samlet forskere fra hele verden.

Konferansen gav et overblikk over hvor forskningen står i dag, og har særlig fokusert på følgende områder:

-      Kvalitet og mattrygghet blant økologiske plante- og husdyrprodukter

-      Ekthet og troverdighet for økologisk mat

-      Effekt av videreforedling

-      Effekter av økologisk mat på ernæring og helse for mennesker og dyr


First International Conference on Organic Food Quality and Health Research - Book of Abstract for download (4.2 MB).

I tillegg til det ordinære programmet ble det også arrangert ulike arbeidsmøter innen følgende tema:

-      Kvalitetsbegreper for økologisk mat

-      Kvalitetsutfordringer for økologisk matproduksjon i Asia, Afrika og Sør-Amerika

-      Laboratorieforsøk om helseeffekter av økologisk mat

-      TPOrganics - Forskningsplattform for økologisk matkvalitet og helse

-      Meieriprodukter – kvalitet og helseeffekter

Konferansen ble åpnet av den tsjekkiske viseministeren innen landbruk og Jean-Francois Hulot fra EUs landbruksdirektorat. I alt 37 foredrag og 55 plakater ble presentert.

Konferansen ble arrangert av den internasjonale organisasjonen FQH - Food Quality and Health Association og Institute of Chemical Technology i Praha.

Et hefte med alle sammendragene til foredrag og postere på konferansen kan lastes ned her:

http://www.fqh2011.org/book-abstracts.html